Suq Ippakkjar protettiv Biex Ara Aktar Tkabbir

- May 12, 2017-

Is-suq imballa protettiv fl-Istati Uniti huwa mistenni li jikber CAGR ta 4.48 % 2014-2019, skond rapport ta 'ri erka dida, & nbsp; & Quot;. Protettiv Suq Ippakkjar fl-Istati Uniti 2015-2019 & quot; & nbsp; Definita mir-rapport, l-imballa protettiv jinvolvi soluzzjonijiet ippakkjar li jipprovdu protezzjoni u jg inu fil-preservazzjoni tal-konsumatur u prodotti industrijali, tag mir, u makkinarji . minn xi effetti ta ' sara matul it-tba ir u l- a na

Wie ed mill-xejriet ewlenin emer enti fis-suq, in-noti rapport, huwa iktar investiment fir-R & amp; D biex ti viluppa materjali tal-ippakkjar favur l-ambjent u sostenibbli Bejjieg a qed jinvestu fil innovattivi. . teknolo iji biex ji u viluppati materjali tal-ippakkjar li jistg u ji u ri iklati u u ati mill- did

Ukoll skond ir-rapport, id-domanda g all-ippakkjar protettiv huwa mistenni li jikber min abba ieda fl-u u tieg u fl-industrija shopping online Il-popolarità dejjem tikber ta 'xiri online u l-adozzjoni ta 'materjal protettiv g all-ippakkjar huma mistennija li jkollha influwenza favorevoli fuq is-suq imballa protettiv fl-Istati Uniti

Barra minn hekk, ir-rapport jg id li - ieda fl-ispejje tal-materja prima hija sfida ewlenija ewlenija g as-suq Amerikan imballa protettiv bejjieg a ewlenin iedu l-prezzijiet tal-prodotti tag hom biex jikkumpensaw. .-effett tal-ispejje li qed ji diedu tal-materja prima

 IMG_0654.jpg